Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji

 

CZĘŚĆ DLA NAUCZYCIELA

 

Cel spotkania:

Zwrócenie uwagi uczniów na wagę relacji międzypokoleniowych, wzbudzenie w nich zainteresowania tym tematem i potrzeby kontaktu z bliskimi Seniorami.

Zapoznanie uczniów z narzędziami przygotowanymi w ramach projektu Czerwony Kapturek i zaproszenie do ich przetestowania.

 

O projekcie:

Czerwony Kapturek łączy pokolenia - inspiruje młodych do utrzymywania relacji ze starszymi. Innowacyjność tego projektu polega na zaproponowaniu gotowych rozwiązań, narzędzi i pomysłów służących lepszemu poznaniu i zrozumieniu bliskich Seniorów i ich potrzeb. Instrukcja ‚Jak zostać Czerwonym Kapturkiem’ to plan dla każdego, kto chciałby uczestniczyć w procesie łączenia pokoleń - zarówno osobiście, postępując zgodnie
z instrukcją lub pośrednio, zachęcając innych do skorzystania z niej. Instrukcja zawiera kilka elementów: materiały edukacyjne (w tym materiały multimedialne) pokazujące różne perspektywy i potrzeby Seniorów, ankietę/formularz pozwalający określić prawdopodobne potrzeby Seniora, karty pytań do pogłębionej analizy, oraz listę pomysłów na wspólne aktywności czy sposoby na zaspokojenie konkretnych potrzeb. Wszystko służy temu, aby Seniorzy czuli się ważną częścią rodziny, grupy, małej społeczności, do której należą
i w której odgrywają istotną rolę, dzięki zaangażowaniu Młodych, którzy dostają sporo inspiracji i motywacji do utrzymywania kontaktu z Dziadkami.

 

Narzędzia:

wszystkie znajdują się na stronie: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/list,

skrócony link: bit.ly/NowyCzerwonyKapturek,

sekcja DLA SZKÓŁ na stronie głównej https://nowyczerwonykapturek.pl/

 

  

1. Materiał video

Materiał pokazuje perspektywę Seniorów dot. relacji z Wnukami. Służy inspiracji do rozmowy; pytania, które padają w materiale mogą być zadane uczniom, uczniowie mogą zadać je bliskim Seniorom.

Materiał można wyświetlić w trakcie spotkania lub przekazać do obejrzenia
w domu.

Link do materiału: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/6

 

2. Teksty i listy

Materiały dostarczają wiedzę na temat życia Seniorów i ciekawostki, które mogą być początkiem ciekawej dyskusji międzypokoleniowej.

Materiały można przeczytać i omówić na lekcji lub przekazać do zapoznania się
w domu.

Teksty i listy są opublikowane na stronie: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/list

 

3. Ankieta potrzeb

Ankieta ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy o bliskim Seniorze, co pozwoli na łatwiejsze określenie, jakimi wspólnie podejmowanymi aktywnościami można wpłynąć na poprawę relacji. Ankieta jest przeznaczona do wypełniania dla Uczniów samodzielnie lub z pomocą rodziców. W trakcie lekcji można ją omówić i testowo wspólnie wypełnić.

Link do ankiety: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/9

 

4. Karty pytań

To 50 pomysłów na rozpoczęcie rozmowy z Seniorami, pozwalającej na lepsze poznanie ich potrzeb i zainteresowań. Karty można pobrać, wydrukować, wyciąć
i rozdać uczestnikom spotkania, zachęcając ich do wspólnej zabawy, polegającej na odgrywaniu ról Wnuka i Seniora, odpowiadaniu na pytania z Kart. Każdy
z Uczniów może też korzystać z Kart Pytań w wersji online.

Karty są opublikowane tutaj: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/5

 

5. Lista aktywności

W tym materiale znajdują się propozycje aktywności adekwatne do możliwości
i potrzeb Seniorów, podzielone na trzy grupy, analogicznie do profilów Seniorów wynikających z Ankiety Potrzeb. Aktywności mają zainspirować do większego zaangażowania się we wspólnie spędzany czas, dzięki temu poprawić jakość relacji. W trakcie spotkania z uczniami można omówić wszystkie lub wybrane aktywności, pytając uczniów, co o nich sądzą i czy mają własne pomysły, które można by było dodać do tej listy.

Lista jest opublikowana tutaj: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/10

 

 

Proponowany przebieg realizacji:

3 spotkania po 45 minut każde, pierwsze dwa w jednym ciągu (blok dwóch lekcji z krótką przerwą), ostatnie spotkanie po ok. tygodniu lub wszystkie spotkania w osobnych terminach.

1. Pierwsze spotkanie - wstęp do tematu: pytania dotyczące relacji
z dziadkami/bliskimi seniorami:

 • Czy uczniowe mają kontakt z dziadkami/babciami?
 • Co im ten kontakt daje?
 • Jak myślą, co ten kontakt daje dziadkom/babciom?
 • Czy chcieliby mieć lepszy kontakt?
 • Jakie mają pomysły, aby ten kontakt polepszyć?
 • Co można poradzić komuś, kto by chciał mieć lepszy kontakt?

To spotkanie jest kluczowe dla powodzenia projektu. Uczniowie potrzebują zrozumieć, dlaczego są odbiorcami takich treści i narzędzi. Ich wypowiedzi w tym temacie też nadają ton i kierunek dalszym rozmowom.

 

2. Drugie spotkanie - zapoznanie uczniów z ideą projektu.

Omówienie narzędzi z ich prezentacją (można omówić wszystkie lub wybrać dowolne):

Wideo, możliwości do wyboru:

 • omówienie celu obejrzenia video
 • wyświetlenie wideo, w przypadku sali z dobrym projektorem
  i nagłośnieniem i starszych uczniów, którzy będa w stanie skupić uwagę na 4min.

Teksty, możliwości do wyboru:

 • omówienie celu przeczytania artykułów i listów
 • wybór najciekawszego wątku z każdego artykułu i dyskusja na ten temat
 • wybór najciekawszego wątku z każdego listu i dyskusja na ten temat
 • omówienie jednego artykułu w szczegółach

 Ankieta, możliwości do wyboru:

 • omówienie celu wypełnienia ankiety
 • omówienie wybranego pytania
 • wspólne testowe wypełnienie ankiety

 Karty Pytań, możliwości do wyboru:

 • omówienie celu użycia Kart
 • wyświetlenie/ przeczytanie kilku przykładowych pytań
 • rozdanie wydrukowanych Kart i zabawa nimi zgodnie z sugestią
  w opisie narzędzia

 Lista Aktywności, możliwości do wyboru:

 • omówienie celu użycia Listy Aktywności
 • przeczytanie kilku przykładów Aktywności
 • weryfikacja pomysłów na Aktywności z uczniami, pytania o ich wrażenia, doświadczenia

 

Pytania od uczniów, uzupełnienie wiedzy.

Wytłumaczenie zasad gry Czerwonego Kapturka, czyli części dla ucznia.

 

 3. Trzecie spotkanie - omówienie wyników testowania, uczniowie odpowiadają na pytania z ostatniej sekcji ich części (umieszczonej poniżej).

 

  

CZĘŚĆ DLA UCZNIA

 

Zasady gry:

Jeśli chcesz stać się Nowym Czerwonym Kapturkiem, to przed Tobą kilka ciekawych doświadczeń. Wybierz sobie najfajniejsze  albo zrób wszystkie, decyzja należy do Ciebie!

Link do strony z instrukcją i materiałami:

https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/list

 

Co możesz zrobić samodzielnie?

1. Przeczytaj teksty z ciekawostkami o Seniorach.

2. Wypełnij ankietę potrzeb Seniora, sprawdzając swoją wiedzę
o babci/dziadku/bliskim Seniorze. Jeśli nie będziesz znać odpowiedzi na jakieś pytanie, to zapytaj babcię/dziadka/bliskiego Seniora lub rodziców.

Co z możesz zrobić z udziałem babci/dziadka/bliskiego Seniora:

3. Spotkaj się lub porozmawiaj z babcią/dziadkiem/bliskim Seniorem przez telefon/czat
z wideo i:

4. Opowiedz babci/dziadkowi/bliskiemu Seniorowi o lekcji i o tym, na czym polega gra Czerwonego Kapturka

5. Uzupełnij ewentualne braki w odpowiedziach w ankiecie potrzeb - zapytaj babcię/dziadka/bliskiego Seniora o informacje, których nie wiedziałeś/aś, uzupełniając ankietę.

6. Zadaj babci/dziadkowi/bliskiemu Seniorowi kilka pytań z kart pytań.

7. Pokaż babci/dziadkowi/bliskiemu Seniorowi video (lub wyślij link do video)
i zapytaj babcię/dziadka o wrażenia po obejrzeniu video. Może będzie chciał/chciała odpowiedzieć na te same pytania, na które odpowiadali bohaterowie filmu.

8. Opowiedz o artykułach i listach, przekaż kilka ciekawostek. Zapytaj babcię/dziadka/bliskiego Seniora o wrażenia i czy chce coś dodać od siebie
w tematach artykułów

 • Czy wiedział/a, o tym że…
 • Czy jadł/a kiedyś…
 • Czy próbował/a kiedyś…

9. Wybierz najciekawsze wg Ciebie pomysły na wspólne spędzenie czasu z Listy Aktywności i zaproponuj babci/dziadkowi/bliskiemu Seniorowi taką formę spędzenia wspólnego czasu.

10. Zapytaj babcię/dziadka/bliskiego Seniora, czy podobało mu się to spotkanie
i korzystanie z materiałów od Czerwonego Kapturka.

 

Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Nie musisz wykonać wszystkich zadań. Ważne, żebyś się dobrze bawił/a!

 

Po spotkaniu z babcią/dziadkiem/bliskim Seniorem:

 

Zapamiętaj wrażenia ze spotkania z babcią/dziadkiem/bliskim Seniorem, żebyś mógł/mogła wymienić się przemyśleniami na następnej lekcji, odpowiadając na pytania:

 • Co Ci się podobało w materiałach od Czerwonego Kapturka?
 • Jak się z tym czułeś/czułaś?
 • Czy Twoim zdaniem materiały od Czerwonego Kapturka były pomocne
  w kontakcie z babcią/dziadkiem/bliskim Seniorem?
 • Czy miałeś/miałaś dzięki nim więcej pomysłów na rozmowę
  z babcią/dziadkiem/bliskim Seniorem?
 • Czy dowiedziałeś/dowiedziałaś się czegoś nowego o babci/dziadku/bliskim Seniorze w trakcie tej gry?
 • Co Twoja babcia/dziadeki/bliski Senior sądzi na temat tego spotkania
  i materiałów od Czerwonego Kapturka?

Przekaż wrażenia na kolejnej lekcji.

Część dla ucznia znajduje się również tutaj: https://nowyczerwonykapturek.pl/pl/n/2

 

Porady dotyczące prowadzenia spotkań:

 1. Najważniejsze jest nie przywiązywanie się na siłę do zaproponowanego tutaj przebiegu spotkań. Punkty opisane powyżej są jedynie sugestią, zbiorem aktywności, które można, ale nie trzeba zrealizować w ramach projektu. Do decyzji każdego prowadzącego należy, z czego i w jakim zakresie z nich skorzysta.
 2. Polecamy podchodzić elastycznie do przebiegu spotkania i nie dążyć do realizacji swojego planu, kosztem uwagi i czasu uczniów. Narzędzia mają szansę zadziałać w pełni tylko jeśli uczniowie podejdą do nich z chęcią, zainteresowaniem i zaangażowaniem. Jakiekolwiek zmuszanie uczniów do użycia proponowanych rozwiązań będzie przeciwskuteczne.
 3. Korzystanie z rzutnika czy projektora do emisji wideo czy zaprezentowania narzędzi w wersji online może odwrócić uwagę uczniów od tematu i wytrącić ich z zaangażowania w spotkanie. Warto zrobić to w sposób przemyślany i wcześniej się do tego przygotować: sprawdzić jakość emitowanego obrazu i dźwięku, dobre połączenie z internetem oraz brak innych problemów technicznych. Pozwolenie uczniom na korzystanie z własnych telefonów czy komputerów w celu sprawdzenia materiałów online też może spowodować odwrócenie ich uwagi od tematu.
 4. Prezentacja narzędzi i materiałów udaje się najlepiej, gdy uczniowie korzystają
  z nich wersji drukowanej. Optymalny zestaw drukowanych materiałów to: instrukcja, artykuły, karty pytań, lista aktywności. Spakowane w segregator, z dołączonym długopisem, to dobry pakiet do ćwiczeń. Warto również wydrukować jeden zestaw Kart Pytań, wyciętych, złożonych i gotowych do użycia. Uczniowie mogą się z nimi zapoznać w pełni, wymieniać i wspólnie z nich korzystać.
 5. W tym projekcie nie ma wyników lepszych i gorszych. Nie wartościujemy tego, co mówią uczniowie o proponowanych narzędziach, nie oceniamy źle, jeśli nie chcieli z nich skorzystać. Wystarczy, że chociaż przez chwilę pomyślą o relacjach z Seniorami i to jest już dobry efekt. Każde spotkanie z Czerwonym Kapturkiem jest udane!

 

Scenariusz w wersji do druku

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl